Retningslinjer for malerklubben i forbindelse med Covid-19

Generelle regler på malerklubben

 • Bruk munnbind hvis 1 meter avstand ikke kan overholdes. Pauserommet vil i en tid fremover være omgjort til malerom for å gjøre det lettere å holde avstand.
 • Vask hendene før du kommer til malerklubben.
 • Bruk antibac og vask hendene jevnlig i løpet av dagen. Antibac er gjort tilgjengelig i lokalene.
 • Du kan ikke komme til malerklubben når du er syk, eller er i karantene, eller hvis noen i din familie har Corona.
 • Alle som er på malerklubben har felles ansvar for at det gjøres rent etterpå – følg ordensreglene. Det er viktig at dere setter av tid til dette.
 • Alle tar ansvar for sin egen søppel når dagen er slutt.

Toaletter

 •  Vask hendene godt før og etter toalettbesøk.
 •  Rydd opp papir o.l. etter deg.

Kjøkkenet 

 • Maks ett medlem inne på kjøkkenet av gangen.
 • Ta med egen kopp hjemmefra, og ta den med hjem igjen etter besøket. 
 • Spre dere godt ved lunsjbordet. Bruk gjerne malerommet der det er bedre plass med tanke på avstand (1 meter).

Malerommet

 • Dekk bordet med plastunderlag.
 • Spre bordene utover slik at det er lett å passere med 1 meters avstand.
 • Vask over det du har brukt med sprit/antibac, f. eks. bord, stol, staffeli.