Ordensregler for malerklubben

Les malerklubbens retningslinjer i forbindelse med Covid-19 >> Alles ansvar: bruke egen kaffekopp for å begrense søppel bruke innesko, særlig i dårlig vær legge plast under sitt eget staffeli og… Read more

Styremedlem i Bærum malerklubb

Hvorfor stille som styremedlem i Bærum malerklubb? Å bli spurt om å stille som styremedlem er en tillitserklæring. Styrearbeid er både spennende og lærerikt, men kan også være utfordrende og… Read more