For deg som liker å tegne og male

Retningslinjer for malerklubben i forbindelse med Covid-19

Generelle regler på malerklubben

 • Hold minst 1 meter avstand.
 • Vask hendene før du kommer til malerklubben.
 • Bruk antibac og vask hendene jevnlig i løpet av dagen. Antibac er gjort tilgjengelig i lokalene.
 • Du kan ikke komme til malerklubben når du er syk, eller er i karantene, eller hvis noen i din familie har Corona.
 • Alle som er på malerklubben har felles ansvar for at det gjøres rent etterpå – følg ordensreglene. Det er viktig at dere setter av tid til dette.
 • Alle tar ansvar for å ta ut sin egen søppel når dagen er slutt.
 • Kun medlemmer kan bruke malerklubben. Det vil dessverre ikke være mulighet for drop-in for nye medlemmer inntil videre.
 • Maks 10 medlemmer på malerklubben per dag. Førstemann til mølla.

Toaletter

 •  Vask hendene godt før og etter toalettbesøk.
 •  Rydd opp papir o.l. etter deg.

Kjøkkenet 

 • Maks ett medlem inne på kjøkkenet av gangen.
 • Ta med egen kopp hjemmefra, og ta den med hjem igjen etter besøket. 
 • Spre dere godt ved lunsjbordet. Bruk gjerne malerommet der det er bedre plass med tanke på avstand – 1 meter.

Malerommet

 • Bruk eget plastunderlag til å dekke bordet med.
 • spre borden så at det er lett å passere med tanke på 1 meter avstand.