Styremedlem i Bærum malerklubb

Hvorfor stille som styremedlem i Bærum malerklubb?

Å bli spurt om å stille som styremedlem er en tillitserklæring.

Styrearbeid er både spennende og lærerikt, men kan også være utfordrende og krevende.

Arbeidet er viktig av flere grunner. For det første forvalter vi klubbens verdier og økonomi, samtidig som det overordnende målet er å skape et godt og utviklende miljø i klubben.

Det er viktig er å ivareta felleskapets interesser i malerklubben. Klubben trenger nye ideer og innspill.

Et styreverv er også en fin ting å legge på din CV.

Styret i Bærum malerklubb er medlemmer som velges på årsmøte.

Forslag til fra valgkomiteen.

Medlem i styret bør sitte i to år.

Styret har jevnlig styremøter i løpet av året.

Arbeidsoppgavene gjennom året styres av malerklubbens VEDTEKTER og følger et ÅRSHJUL.

Det er Styret som er ansvarlig for alle beslutt/vedtak mellom årsmøte.

I dag er arbeidet fordelte på følgende poster:

Styreleder

 • oppfølging av årshjul og styremøter
 • drop-in kontakt for nye medlemmer
 • Instagram

Kasserer

 • holder oversikten over økonomien sammen med Styreweb
  (faktura, bank, regnskap og budsjett)
 • søknader
 • innmeldinger

Kurs- og programansvarlig

 • planlegger kurs og aktiviteter for vår og høst
 • kontakt med kursledere

Sekretær

 • kurspåmelding- og status. Info til kursdeltakere.
 • årsrapport/årsmøte
 • drop-in kontakt for nye medlemmer

Informasjonsansvarlig

 • informasjon til medlemmene.
 • styremøtereferater

Bibliotek-, material- og festkomiteansvarlig

 • innkjøpsansvarlig
 • bibliotek
 • kontakt/ansvarlig for festkomitéen
 • ansvarlig for gjennomføring av korrekturkvelder

Vara styremedlem, 1 år

 • Varamedlem tiltrer som styremedlem etter et år.
 • Kontakt for utstillingskomiteen/praktisk hjelp i klubbhuset.

Styret utarbeider instruks for komiteene.

Vi praktiserer en overlappingsperiode når vi får nye styremedlemmer, slik at erfaringen hos tidligere styremedlem ikke går tapt og gir deg som «ny i styret» en enklere start.

Kanskje du tenker dette kunne være interessant å være med på?

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.