For deg som liker å tegne og male

Retningslinjer for malerklubben i forbindelse med Covid-19

Generelle regler på malerklubben Hold minst 1 meter avstand. Vask hendene før du kommer til malerklubben. Bruk antibac og vask hendene jevnlig i løpet av dagen. Antibac er gjort tilgjengelig… Read more

Ordensregler for malerklubben

Alles ansvar: bruke egen kaffekopp for å begrense søppel bruke innesko, særlig i dårlig vær legge plast under sitt eget staffeli og på bord rydde etter seg, og tørke av… Read more

Styremedlem i Bærum malerklubb

Hvorfor stille som styremedlem i Bærum malerklubb? Å bli spurt om å stille som styremedlem er en tillitserklæring. Styrearbeid er både spennende og lærerikt, men kan også være utfordrende og… Read more