Styre og komiteer i Bærum malerklubb 2024

Styret

Å bli spurt om å stille som styremedlem er en tillitserklæring. 
Kanskje du tenker dette kunne være interessant å være med på? 
Les mer om hva det innebærer her.

Utstillingskomiteen

utstilling@baerummalerklubb.no

 • Grete Dehn
 • Cecilie Myklestad
 • Torhild Haaheim
 • Janette Øksnes
 • Hans Petter Sundsbak
 • Stein Svenkerud (vara)

Festkomiteen

 • Annema A. Larsen
 • Kirsten Mørck
 • Nini Marie Torp (vara/ekstrahjelp)
 • Berit Blomsköld (vara/ekstrahjelp)

Revisor

 • Hilde Sommervik Tjersland

Web-ansvarlig

Valgkomiteen

 • Elisabett F. Ludvigsen
 • Lise Bjørnstad
 • Anna Borg
 • Nini Marie Torp
 • Janette Øksnes