Cecilie Broch Knudsen

Cecilie Broch Knudsen er billedkunstner og administrator innen norsk kunstsektor.

Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens kunstakademi og Statens yrkespedagogiske høgskole.

Fra 2007 til 2015 var hun rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, og fra 1997 til 2007 var hun rektor ved Einar Granum Kunstfagskole.

Hun er styremedlem i en rekke organisasjoner som NARP Norwegian Artistic Research Proramme, PEER The Austrian Programme for funding Artistic Research, Talent Norway AS, Trafo Kunsthall og ELIA European League of International Art Institutes.