Kari Mette Wik

Kari Mette Wik har en master of fine arts fra Institutt for Farge (SHKS) i Oslo.

Hun arbeider med maleri i et non-figurativ formspråk, innenfor et utvidet maleribegrep.

Dette har sitt utgangspunkt i en holdning om at malerier kan være bilder, men de er alltid objekter, og en intensjon om at arbeidene skal inneha fysiske og taktile trekk som bryter og forstyrrer forestillingen om maleriet som noe rent visuelt og perseptuelt.

Kari forholder meg til maleriet som et rom for dialog og refleksjoner av emosjonell og eksistensiell karakter, parallelt med en kontinuerlig utforskning av maleriet som kunstnerisk kategori og eget visuelt vokabular.