Morten Langhoff

Morten Langhoff har bodd mange år i Paris, der han også har sin kunstutdannelse fra. Han har også vært innom grafikkavdelingen på Statens Håndverks-og Kunstindustriskole. Morten er også kunsthistoriker.

Selv foretrekker Morten å male med oljemaling eller akvarell, men han har kjennskap til og har undervist i andre teknikker også, for eksempel tempera og akryl.

Som lærer er Morten opptatt av å hjelpe elevene til å finne sitt eget ståsted. Han forsøker gjerne å få elevene til selv å sette ord på det de ønsker å få til fremfor å fortelle dem hva de skal gjøre.