Peter Esdaile

Photo:
www.dabbertgallery.com
Peter Esdaile ble født i Montreal, Canada og vokste opp i Oslo og Bærum, der han bodde fast inntil 2006. Siden har han vekslet mellom Vestfold og USA. Peter er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og ved Statens Kunstakademi. Hans arbeider viser både et abstrakt og et figurativt billeduttrykk, og han arbeider med både maleri, grafikk, relieffer og skulptur. I sine malerier jobber han ofte lag på lag slik at elementer og objekter forsvinner og dukker opp mellom malingslagene.