Årsmøte

5. februar kl.19:00

I tillegg til avvikling av årsmøtet, vil vi ha en markering av klubbens 80 år med kake og te/kaffe. 

Saker vi vil gå igjennom:

  • Årsberetning
  • Vårens program
  • Regnskap og budsjett
  • Vedta medlemsavgift for 2024 – styret legger fram forslag om medlemskontingent på kr. 700,-
  • Eventuelle innkomne saker
  • Valg av representanter til styre og komiteer

Vi ses på Pynten!

Hilsen Styret i Bærum malerklubb

Arrangementet er ferdig.