Årsmøte m/foredrag ved Morten Langhoff

Saker vi vil gå igjennom:

  • Regnskap og budsjett
  • Årsberetning
  • Vårens kursprogram
  • Valg av representanter til styre og komiteer

Etter møtet er vi så heldige å få et foredrag av Morten Langhoff.
(mer informasjon kommer)

Det vil bli enkel servering.

Vi ses på Pynten!

Hilsen Styret i Bærum malerklubb

Arrangementet er ferdig.