Årsmøte m/foredrag

Saker vi vil gå igjennom:

 • Regnskap og budsjett
 • Årsberetning
 • Vårens kursprogram
 • Valg av representanter til styre og komiteer

Vervet som kurs- og programansvarlig er ledig!

Vervet innebærer å planlegge kurs og aktiviteter for vår og høst, og å holde kontakt med kurslederne.

Styret foreslår at to personer deler på disse oppgavene. Disse må samarbeide tett, og fordele oppgavene som kommer frem av årshjulet mellom seg. En av de to vil være del av styret og delta på styremøter.

De resterende styrevervene er foreslått dekket slik:

  • Styreleder
   Elisabett F. Ludvigsen stiller til valg
  • Økonomiansvarlig
   Lena Stornæs stiller til valg
  • Sekretær
   Nini Marie Torp fortsetter
  • Bibliotek-, material- og festkomite ansvarlig
   Anna Borg fortsetter
  • Informasjonsansvarlig
   Lise Bjørnstad fortsetter
 • Vara styremedlem
  Janette Øksnes fortsetter

Du kan lese mer om styrevervene her: Styremedlem i Bærum malerklubb

Det vil bli enkel servering.

Vi ses på Pynten!

Hilsen Styret i Bærum malerklubb

Arrangementet er ferdig.