Vilkår for påmelding og avbestilling

Følgende regler gjelder for påmelding og avbestilling i Bærum Malerklubb.

Påmelding

Påmeldingen til kurs i Bærum malerklubb er bindende fra det tidspunktet du melder deg på.

Du mottar en elektronisk kvittering.

Du er økonomisk ansvarlig for din påmelding.

Avbestilling

Ved avbestilling må hele kursavgiften betales.

Unntak:

  • sykemelding/legeerklæring
    eller
  • særlig grunn til at du ikke kan delta på kurset
    eller
  • hvis et annet medlem tar din plass/kurset har venteliste

Påmeldingsfrist

Etter påmeldingsfristen har gått ut får deltager og kursleder vite om kurset kan starte.

For å starte et kurs må det være 9 påmeldte.

Styret i Bærum malerklubb forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte.

Etter kursstart

Før femte kursdag refunderes kursavgiften med 50% ved sykemelding, legeerklæring eller særlig grunn som gjør at du ikke kan fortsette kurset.

Etter femte kursdag refunderes ikke kursavgiften.